Quy tắc “Ho-ren-so” – Bí quyết quản lý trong các công ty Nhật

147

Hầu hết những người có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật đều biết về quy tắc “Ho-ren-so”.
“Ho-ren-so” là một trong những quy tắc làm việc quan trọng tại các công ty Nhật Bản mà bất kỳ nhân viên mới đều phải được đào tạo và thực hành. (Trong tiếng Nhật, “Ho” viết tắt của từ hokoku nghĩa là báo cáo, “ren” viết tắt của từ renraku nghĩa là liên lạc, “so” viết tắt của từ sodan nghĩa là thảo luận).
Có thể nói không có công ty Nhật Bản nào không áp dụng một cách kỹ lưỡng chương trình đào tạo “Ho-ren-so”.
Tuy nhiên, cũng vẫn có nhiều  công ty chưa thể vận dụng đúng phương pháp “Ho-ren-so” do thiếu khung đào tạo cũng như chưa có cách tư duy, truyền đạt đúng đắn.
Vậy như thế nào mới là cách tư duy, cách truyền đạt “Ho-ren-so” đúng?  Đầu tiên, phải phân biệt chính xác “thực tế” với “phỏng đoán” và “tư duy bản thân muốn làm”.
Đa số thường hay lẫn lộn giữa thực tế, phỏng vấn và tư duy. Khi tiếp nhận thông báo, liên lạc và thảo luận bị nhầm lẫn sẽ khó đưa ra được những lời khuyên chính xác, dẫn đến phán đoán sai.
Tiếp theo, cần phân biệt khái niệm “5W1H”: “Who? What? When? Where? Why? How?”.
Thực tế 5W1H vẫn chưa đủ, trong kinh doanh còn cần “Whom? How much?”, Như vậy, chính xác phải là 6W2H.
Còn nếu bạn làm việc trong bộ phận thực thi hoặc ban kế hoạch, khái niệm 6W2H còn được bổ sung thêm từ “Wow!”.
Khi bạn nghĩ ra một cách giải quyết hay, một kế hoạch tuyệt vời, thường thì bạn sẽ phải thốt lên từ “Wow!”.
Để vấn đề được sáng tỏ cũng cần phân tích tỷ mỷ tình hình thực tế. 
Bên cạnh đó, cũng phải đặt ra rất nhiều lần câu hỏi “Why”, truy cứu tận cùng nguyên nhân dẫn đến vấn đề.