Tờ 100.000 đồng bị phát hiện làm giả nhiều nhất

181

Năm 2008, lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc đã giảm xuống so với năm 2007.

Theo số liệu thống kê của Cục Phát hành Kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước), tổng số tiền giả thu giữ – tính theo số tờ tiền giả – qua hệ thống ngân hàng, kho bạc Nhà nước trong năm 2008 bằng 81,9% so với năm 2007, giảm 18,1%.

Tiền giả bị thu giữ chủ yếu là loại 100.000 đồng (chiếm 32,5%) và 50.000 đồng (chiếm 30,5%).

Do Ngân hàng Nhà nước đã đình chỉ lưu hành hai loại tiền cotton mệnh giá 100.000 đồng và 50.000 đồng kể từ ngày 1/9/2007, nên lượng tiền giả tiền cotton thu giữ được rất ít, chỉ chiếm gần 9% tổng số tiền giả.

Bên cạnh hoạt động đấu tranh với tội phạm tiền giả của lực lượng chức năng như công an, bộ đội biên phòng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ ngân hàng, như đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhận biết tiền thật, tiền giả cho đội ngũ kiểm ngân, thủ quỹ, giao dịch viên của hệ thống ngân hàng.

Đặc biệt, năm 2008, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với một số cơ quan báo chí để tuyên truyền về công tác phòng, chống tiền giả; đồng thời, phát hành cuốn tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết”, nội dung cuốn tài liệu giới thiệu các đặc điểm bảo an của đồng tiền polymer, hướng dẫn người sử dụng tiền cách kiểm tra, nhận biết tiền thật/tiền giả, một số thủ đoạn tiêu thụ tiền giả bọn tội phạm thường áp dụng và quy định của pháp luật về phòng chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.